Quran Online

20. THAAHAA (THOHA)

 

  THAAHAA_20_1

  [20:1] Thaahaa.

   

  THAAHAA_20_2

  [20:2] Kami tidak menurunkan Al Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah;

   

  THAAHAA_20_3

  [20:3] tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut (kepada Allah),

   

  THAAHAA_20_4

  [20:4] yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.

   

  THAAHAA_20_5

  [20:5] (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ┬┤Arsy.

   

  THAAHAA_20_6

  [20:6] Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.

   

  THAAHAA_20_7

  [20:7] Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.

   

  THAAHAA_20_8

  [20:8] Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Dia mempunyai al asmaaul husna (nama-nama yang baik),

   

  THAAHAA_20_9

  [20:9] Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

   

  THAAHAA_20_10

  [20:10] Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya: “Tinggallah kamu (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu”.

   

Berikutnya