Quran Online

26. ASY SYUARAA (PENYAIR-PENYAIR)

 

  ASY SYUARAA_26_1

  [26:1] Thaa Siim Miim

   

  ASY SYUARAA_26_2

  [26:2] Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan.

   

  ASY SYUARAA_26_3

  [26:3] Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.

   

  ASY SYUARAA_26_4

  [26:4] Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

   

  ASY SYUARAA_26_5

  [26:5] Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

   

  ASY SYUARAA_26_6

  [26:6] Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan.

   

  ASY SYUARAA_26_7

  [26:7] Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?

   

  ASY SYUARAA_26_8

  [26:8] Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.

   

  ASY SYUARAA_26_9

  [26:9] Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

   

  ASY SYUARAA_26_10

  [26:10] Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): “Datangilah kaum yang zalim itu,

   

Berikutnya