Quran Online

31. LUQMAN (LUQMAN)

 

  LUQMAN_31_1

  [31:1] Alif Laam Miim

   

  LUQMAN_31_2

  [31:2] Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,

   

  LUQMAN_31_3

  [31:3] menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,

   

  LUQMAN_31_4

  [31:4] (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.

   

  LUQMAN_31_5

  [31:5] Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

   

  LUQMAN_31_6

  [31:6] Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

   

  LUQMAN_31_7

  [31:7] Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya; maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

   

  LUQMAN_31_8

  [31:8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,

   

  LUQMAN_31_9

  [31:9] Kekal mereka di dalamnya; sebagai janji Allah yang benar. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

   

  LUQMAN_31_10

  [31:10] Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

   

Berikutnya