Quran Online

36. YAA SIIN (YASIIN)

 

  YAA SIIN_36_1

  [36:1] Yaa siin

   

  YAA SIIN_36_2

  [36:2] Demi Al Quran yang penuh hikmah,

   

  YAA SIIN_36_3

  [36:3] Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

   

  YAA SIIN_36_4

  [36:4] (yang berada) diatas jalan yang lurus,

   

  YAA SIIN_36_5

  [36:5] (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,

   

  YAA SIIN_36_6

  [36:6] Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

   

  YAA SIIN_36_7

  [36:7] Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerena mereka tidak beriman.

   

  YAA SIIN_36_8

  [36:8] Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

   

  YAA SIIN_36_9

  [36:9] Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

   

  YAA SIIN_36_10

  [36:10] Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

   

Berikutnya