Quran Online

38. SHAAD (SHAAD)

 

  SHAAD_38_1

  [38:1] Shaad, demi Al Quran yang mempunyai keagungan.

   

  SHAAD_38_2

  [38:2] Sebenarnya orang-orang kafir itu (berada) dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

   

  SHAAD_38_3

  [38:3] Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal (waktu itu) bukanlah saat untuk lari melepaskan diri.

   

  SHAAD_38_4

  [38:4] Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan (rasul) dari kalangan mereka; dan orang-orang kafir berkata: “Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta”.

   

  SHAAD_38_5

  [38:5] Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

   

  SHAAD_38_6

  [38:6] Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka (seraya berkata): “Pergilah kamu dan tetaplah (menyembah) tuhan-tuhanmu, sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

   

  SHAAD_38_7

  [38:7] Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir; ini (mengesakan Allah), tidak lain hanyalah (dusta) yang diada-adakan,

   

  SHAAD_38_8

  [38:8] mengapa Al Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita?” Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Quran-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku.

   

  SHAAD_38_9

  [38:9] Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi?

   

  SHAAD_38_10

  [38:10] Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? (Jika ada), maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga (ke langit).

   

Berikutnya