Quran Online

43. AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)

 

  AZ ZUKHRUF_43_1

  [43:1] Haa Miim.

   

  AZ ZUKHRUF_43_2

  [43:2] Demi Kitab (Al Quran) yang menerangkan.

   

  AZ ZUKHRUF_43_3

  [43:3] Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya).

   

  AZ ZUKHRUF_43_4

  [43:4] Dan sesungguhnya Al Quran itu dalam induk Al Kitab (Lauh Mahfuzh) di sisi Kami, adalah benar-benar tinggi (nilainya) dan amat banyak mengandung hikmah.

   

  AZ ZUKHRUF_43_5

  [43:5] Maka apakah Kami akan berhenti menurunkan Al Quran kepadamu, karena kamu adalah kaum yang melampaui batas?

   

  AZ ZUKHRUF_43_6

  [43:6] Berapa banyaknya nabi-nabi yang telah Kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.

   

  AZ ZUKHRUF_43_7

  [43:7] Dan tiada seorang nabipun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

   

  AZ ZUKHRUF_43_8

  [43:8] Maka telah Kami binasakan orang-orang yang lebih besar kekuatannya dari mereka itu (musyrikin Mekah) dan telah terdahulu (tersebut dalam Al Quran) perumpamaan umat-umat masa dahulu.

   

  AZ ZUKHRUF_43_9

  [43:9] Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?”, niscaya mereka akan menjawab: “Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.

   

  AZ ZUKHRUF_43_10

  [43:10] Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk.

   

Berikutnya