Quran Online

45. AL JAATZIYAH (YANG BERLUTUT)

 

  AL JAATZIYAH_45_1

  [45:1] Haa Miim

   

  AL JAATZIYAH_45_2

  [45:2] Kitab (ini) diturunkan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

   

  AL JAATZIYAH_45_3

  [45:3] Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.

   

  AL JAATZIYAH_45_4

  [45:4] Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini,

   

  AL JAATZIYAH_45_5

  [45:5] dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit lalu dihidupkan-Nya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya; dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berakal.

   

  AL JAATZIYAH_45_6

  [45:6] Itulah ayat-ayat Allah yang Kami membacakannya kepadamu dengan sebenarnya; maka dengan perkataan manakah lagi mereka akan beriman sesudah (kalam) Allah dan keterangan-keterangan-Nya.

   

  AL JAATZIYAH_45_7

  [45:7] Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,

   

  AL JAATZIYAH_45_8

  [45:8] dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka beri khabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

   

  AL JAATZIYAH_45_9

  [45:9] Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat Kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan.

   

  AL JAATZIYAH_45_10

  [45:10] Di hadapan mereka neraka Jahannam dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula berguna apa yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan (mereka) dari selain Allah. Dan bagi mereka azab yang besar.

   

Berikutnya