Quran Online

54. AL QAMAR (BULAN)

 

  AL QAMAR_54_1

  [54:1] Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.

   

  AL QAMAR_54_2

  [54:2] Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”.

   

  AL QAMAR_54_3

  [54:3] Dan mereka mendutakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya

   

  AL QAMAR_54_4

  [54:4] Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran).

   

  AL QAMAR_54_5

  [54:5] Itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tidak berguna (bagi mereka).

   

  AL QAMAR_54_6

  [54:6] Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),

   

  AL QAMAR_54_7

  [54:7] sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan

   

  AL QAMAR_54_8

  [54:8] mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: “Ini adalah hari yang berat”.

   

  AL QAMAR_54_9

  [54:9] Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).

   

  AL QAMAR_54_10

  [54:10] Maka dia mengadu kepada Tuhannya: “bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu menangkanlah (aku)”.

   

Berikutnya