Quran Online

73. AL MUZZAMMIL (ORANG ORANG YANG BERSELIMUT)

 

  AL MUZZAMMIL_73_1

  [73:1] Hai orang yang berselimut (Muhammad),

   

  AL MUZZAMMIL_73_2

  [73:2] bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya),

   

  AL MUZZAMMIL_73_3

  [73:3] (yaitu) seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit.

   

  AL MUZZAMMIL_73_4

  [73:4] atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan.

   

  AL MUZZAMMIL_73_5

  [73:5] Sesungguhnya Kami akan menurunkan kapadamu perkataan yang berat.

   

  AL MUZZAMMIL_73_6

  [73:6] Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu´) dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.

   

  AL MUZZAMMIL_73_7

  [73:7] Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang (banyak).

   

  AL MUZZAMMIL_73_8

  [73:8] Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan.

   

  AL MUZZAMMIL_73_9

  [73:9] (Dialah) Tuhan masyrik dan maghrib, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.

   

  AL MUZZAMMIL_73_10

  [73:10] Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

   

Berikutnya

 • 1
 • 2