Quran Online

76. AL INSAAN (MANUSIA)

 

  AL INSAAN_76_1

  [76:1] Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

   

  AL INSAAN_76_2

  [76:2] Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

   

  AL INSAAN_76_3

  [76:3] Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.

   

  AL INSAAN_76_4

  [76:4] Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala.

   

  AL INSAAN_76_5

  [76:5] Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur,

   

  AL INSAAN_76_6

  [76:6] (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.

   

  AL INSAAN_76_7

  [76:7] Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.

   

  AL INSAAN_76_8

  [76:8] Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

   

  AL INSAAN_76_9

  [76:9] Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

   

  AL INSAAN_76_10

  [76:10] Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

   

Berikutnya