Quran Online

82. AL INFITHAAR (TERBELAH)

 

  AL INFITHAAR_82_1

  [82:1] Apabila langit terbelah,

   

  AL INFITHAAR_82_2

  [82:2] dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

   

  AL INFITHAAR_82_3

  [82:3] dan apabila lautan menjadikan meluap,

   

  AL INFITHAAR_82_4

  [82:4] dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

   

  AL INFITHAAR_82_5

  [82:5] maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

   

  AL INFITHAAR_82_6

  [82:6] Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

   

  AL INFITHAAR_82_7

  [82:7] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,

   

  AL INFITHAAR_82_8

  [82:8] dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

   

  AL INFITHAAR_82_9

  [82:9] Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

   

  AL INFITHAAR_82_10

  [82:10] Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

   

Berikutnya

 • 1
 • 2