Quran Online

99. AL ZALZALAH (KEGONCANGAN)

 

  AL ZALZALAH_99_1

  [99:1] Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),

   

  AL ZALZALAH_99_2

  [99:2] dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,

   

  AL ZALZALAH_99_3

  [99:3] dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”,

   

  AL ZALZALAH_99_4

  [99:4] pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

   

  AL ZALZALAH_99_5

  [99:5] karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

   

  AL ZALZALAH_99_6

  [99:6] Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,

   

  AL ZALZALAH_99_7

  [99:7] Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

   

  AL ZALZALAH_99_8

  [99:8] Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

   

 • 1