Al Quran Online

1. Al Fatihah (Pembukaan)

2. Al Baqoroh (Sapi Betina)

3. Ali Imron (Keluarga Imron)

4. An Nisaa (Wanita)

5. Al Maa-idah (Hidangan)

6. Al Anaam (Binatang Ternak)

7. Al Araaf (Tempat Tertinggi)

8. Al Anfaal (Rampasan Perang)

9. At Taubah (Pengampunan)

10. Yunus (Nabi Yunus)

11. Huud (Nabi Hud)

12. Yusuf (Nabi Yusuf)

13. Ar Rad (Guruh)

14. Ibrahim (Nabi Ibrahim)

15. Al Hijr (Daerah Hijr)

16. An Nahl (Lebah)

17. Al Israa (Memperjalankan Di Malam Hari)

18. Al Kahfi (Gua)

19. Maryam (Siti Maryam)

20. Thaahaa (Thoha)

21. Al Anbiyaa (Nabi-nabi)

22. Al Hajj (Haji)

23. Al Mukminuun (Orang-orang Yang Beriman)

24. An Nuur (Cahaya)

25. Al Furqaan (Pembeda)

26. Asy Syuaraa (Penyair-penyair)

27. An Naml (Semut)

28. Al Qashash (Kisah-kisah)

29. Al Ankabuut (Laba-laba)

30. Ar Ruum (Bangsa Rum)

31. Luqman (Luqman)

32. As Sajdah (Sujud)

33. Al Ahzab (Golongan Yang Bersekutu)

34. Saba (Negeri Saba)

35. Faathir (Pencipta)

36. Yaa Siin (Yasiin)

37. Asy Syaaffaat (Yang Berbaris)

38. Shaad (Shaad)

39. Az Zumar (Rombongan-rombongan)

40. Al Mukmin (Orang Beriman)

41. Fushshilat (Yang Dijelaskan)

42. Asy Syuura (Musyawarah)

43. Az Zukhruf (Perhiasan)

44. Ad Dukhaan (Kabut)

45. Al Jaatziyah (Yang Berlutut)

46. Al Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir)

47. Muhammad (Nabi Muhammad)

48. Al Fath (Kemenangan)

49. Al Huujuraat (Kamar-kamar)

50. Qaaf (Qaaf)

51. Adz Dzaariyaat (Angin Yang Menerbangkan)

52. Ath Thuur (Bukit Thur)

53. An Najm (Bintang)

54. Al Qamar (Bulan)

55. Ar Rahmaan (Yang Maha Pemurah)

56. Al Waaqiah (Hari Kiamat)

57. Al Hadiid (Besi)

58. Al Mujaadilah (Wanita Yang Mengajukan Gugatan)

59. Al Hasyr (Pengusiran)

60. Al Mumtahanah (Perempuan Yang Diuji)

61. Ash Shaff (Barisan)

62. Al Jumuah (Hari Jumat)

63. Al Munaafiquun (Orang-orang Munafik)

64. At Taghaabun (Hari Yang Ditampakkan)

65. Ath Thalaaq (Talaq)

66. At Tahrim (Mengharamkan)

67. Al Mulk (Kerajaan)

68. Al Qalam (Qalam)

69. Al Haaqqah (Hari Kiamat)

70. Al Maarij (Tempat-tempat Naik)

71. Nuh (Nabi Nuh)

72. Al Jin (Jin)

73. Al Muzzammil (Orang Orang Yang Berselimut)

74. Al Muddatstsir (Orang Yang Berkemul)

75. Al Qiyaamah (Hari Kiamat)

76. Al Insaan (Manusia)

77. Al Mursalaat (Malaikat Yang Diutus)

78. An Naba (Berita)

79. An Naaziaat (Malaikat Yang Mencabut)

80. Abasa (Bermuka Masam)

81. At Takwir (Menggulung)

82. Al Infithaar (Terbelah)

83. Al Mutaffifiin (Kecurangan)

84. Al Insyiqaaq (Terbelah)

85. Al Buruuj (Gugusan Bintang)

86. Ath Thaariq (Yang Datang Di Malam Hari)

87. Al Alaa (Yang Paling Tinggi)

88. Al Ghaasyiyah (Hari Pembalasan)

89. Al Fajr (Fajar)

90. Al Balad (Negeri)

91. Asy Syams (Matahari)

92. Al Lail (Malam)

93. Adh Dhuuhaa (Waktu Dhuha)

94. Alam Nasyrah (Kelapangan)

95. Al Tiin (Buah Tin)

96. Al Alaq (Segumpal Darah)

97. Al Qadr (Kemulyaan)

98. Al Bayyinah (Bukti)

99. Al Zalzalah (Kegoncangan)

100. Al Aadiyaat (Kuda Perang Yang Berlari Kencang)

101. Al Qaariah (Hari Kiamat)

102. At Takaatsur (Bermegah-megah)

103. Al Ashr (Demi Waktu)

104. Al Humajah (Pengumpat)

105. Al Fiil (Gajah)

106. Quraisy (Suku Quraisy)

107. Al Maauun (Barang-barang Yang Berguna)

108. Al Kautsar (Nikmat Yang Besar)

109. Al Kaafiruun (Orang-orang Kafir)

110. An Nashr (Pertolongan)

111. Al Lahab (Gejolak Api)

112. Al Ikhlash (Keesaan Alloh)

113. Al Falaq (Waktu Subuh)

114. An Naas (Manusia)